Διακρίσεις

Διακρίσεις και βραβεία

31 βραβεία και 13 διακρίσεις στους τομείς Τεχνολογίας, Καινοτομίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Εξυπηρέτησης πελατών είναι ο απολογισμός αριστείας της Yuboto κατά τα τελευταία από το 2013 έως και σήμερα.

Με υψηλή αντίληψη καθήκοντος και ευέλικτα εργαλεία που συνάδουν με την ταχύτητα, την ποιότητα, τις τάσεις και την ανάπτυξη της αγοράς τεχνολογίας, η Yuboto συναγωνίστηκε και κατάφερε να αποσπάσει τις διακρίσεις αυτές ανάμεσα στις πλέον καταξιωμένες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις από τους πλέον έγκυρους Φορείς της Αγοράς.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα Βραβεία και τις Διακρίσεις.


ΒΡΑΒΕΙΑ 2021

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Cloud Computing Awards 2021

Κατηγορία: Best SaaS Provider in the Telecoms Industry
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Cloud Computing Awards 2021
Praise 2021a

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Cloud Computing Awards 2021

Κατηγορία: Best SaaS Product for Enterprises
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Cloud Computing Awards 2021
Praise 2021b

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Cloud Computing Awards 2021

Κατηγορία: Best Platform-as-a-Service
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Cloud Computing Awards 2021
Praise 2021c

ΒΡΑΒΕΙΑ 2020

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Mobile Excellence Awards 2020

Κατηγορία: Mobile App for Retail Commerce
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Mobile Excellence Awards 2020
Praise 2020a

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Mobile Excellence Awards 2020

Κατηγορία: Innovative Mobile Service
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 2o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Mobile Excellence Awards 2020
Praise 2020a

ΒΡΑΒΕΙΑ 2019

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία GCCM Awards 2019

Κατηγορία: Best Global SMS platform Provider - Retail Solution
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Global Carrier Community Meetings
Praise 2019c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία GCCM Awards 2019

Κατηγορία: The Funkiest Operator in the Community
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Global Carrier Community Meetings
Praise 2019c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία GCCM Awards 2019

Κατηγορία: Customer Experience Excellence
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Global Carrier Community Meetings
Praise 2019c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Sales Excellence Awards 2019

Κατηγορία: Αποτελεσματική Εκπαίδευση Πελατών για Πωλήσεις Σύγχρονων Τεχνολογιών
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Sales Excellence Awards 2019
Praise 2019c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Sales Excellence Awards 2019

Κατηγορία: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βιβλίο ως Καλύτερη Πρακτική Ανάπτυξης Πωλήσεων
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Sales Excellence Awards 2019
Praise 2019c

ΒΡΑΒΕΙΑ 2018

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Global Awards 2018

Κατηγορία: Best Messaging Innovation Consumer Solution
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Messaging & SMS World
Praise 2018c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Global Awards 2018

Κατηγορία: Best SMS Cloud Product
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Messaging & SMS World
Praise 2018c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Mobile Excellence Awards 2018

Κατηγορία: Innovative Mobile Messaging Service
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Gold Award
ΦΟΡΕΑΣ: Mobile Excellence Awards 2018
Praise 2018c

Εταιρική Διάκριση στα Mobile Excellence Awards 2018

Κατηγορία: Innovative Mobile Application / Service
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Silver Award
ΦΟΡΕΑΣ: Mobile Excellence Awards 2018
Praise 2018c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία GCCM Awards 2018

Κατηγορία: Customer Experience Excellence
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Global Carrier Community Meetings
Praise 2018c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία GCCM Awards 2018

Κατηγορία: The Funkiest Operator
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Global Carrier Community Meetings
Praise 2018c

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Sales Excellence Awards 2018

Κατηγορία: Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Social Media στις Πωλήσεις
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Sales Excellence AWARDS 2015
Praise 2018a

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Sales Excellence Awards 2018

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Προγράμματα
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Sales Excellence AWARDS 2015
Praise 2018b

ΒΡΑΒΕΙΑ 2017

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Infocom World 2017

Κατηγορία: Εξωστρέφεια & Ανάπτυξη
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Infocom Media
Praise 2017

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία GCCM Awards 2017

Κατηγορία: The Funkiest Operator
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: 1o ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Global Carrier Community Meetings
Praise 2017

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Event Awards 2017

Κατηγορία: Στρατηγική Event Marketing - Δημοσίων Σχέσεων - Guerilla Marketing
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Marketing Week - Boussias Communications
Praise 2017

ΒΡΑΒΕΙΑ 2016

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Responsible Greece Awards 2016

Κατηγορία: Ανταπόκριση σε Έκτακτη Ανάγκη
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Responsible Greece Awards 2016
Praise 2016g

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Responsible Greece Awards 2016

Κατηγορία: Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Responsible Greece Awards 2016
Praise 2016g

ΒΡΑΒΕΙΑ 2015

Εταιρικό Βραβείο στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2015

Κατηγορία: Ομάδα της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ κατηγορίας “Μικρός Οργανισμός”
ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνικό Ιστιντούτο Εξυπηρέτησης Πελατών
eiep

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Responsible Greece Awards 2015

Κατηγορία: Ομάδα της Χρονιάς
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Responsible Greece Awards 2015
Praise 2015g

Διάκριση Υπηρεσίας Yuniverse στα Βραβεία Mobile Excellence Awards 2015

Κατηγορία: Mobile Service or App for Consumers
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Mobile Excellence AWARDS 2015
Praise 2015e

Διάκριση Υπηρεσίας Yuniverse στα Βραβεία Mobile Excellence Awards 2015

Κατηγορία: Mobile Advertising Campaign Platform
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Mobile Excellence AWARDS 2015
Praise 2015f

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία Sales Excellence Awards 2015

Κατηγορία: Καινοτομία στις Πωλήσεις
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Sales Excellence AWARDS 2015
Praise 2015d

Διάκριση Υπηρεσίας mms+ στα Βραβεία Digital Media Awards 2015

Κατηγορία: Best Personized Service / Solution
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: Digital Media Awards
Praise 2015c

Διάκριση Υπηρεσίας mms+ στα Βραβεία eVolution 2015

Κατηγορία: Προσωποποιημένες Υπηρεσίες
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: eVolution AWARDS 2015
Praise 2015b

Διάκριση Υπηρεσίας Click2Call στα Βραβεία eVolution 2015

Κατηγορία: Καινοτόμες Εφαρμογές και Έρευνα / Τεχνολογική Καινοτομία
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ: eVolution AWARDS 2015
Praise 2015a

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2017

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία GCCM Awards 2017

Κατηγορία: Best SMS Platform Provider
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Shortlisted
ΦΟΡΕΑΣ: Global Carrier Community Meetings
Praise 2017

Εταιρική Διάκριση στα Βραβεία GCCM Awards 2017

Κατηγορία: Customer Experience Excellence
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Shortlisted
ΦΟΡΕΑΣ: Global Carrier Community Meetings
Praise 2017

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2015

Εταιρική Διάκριση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Κατηγορία: Τεχνολογικής Αριστείας
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΕΠΑΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Praise 2015a `

Εταιρική Διάκριση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Κατηγορία: Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός)
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΕΠΑΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Praise 2015b

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2014

Εταιρική Διάκριση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Κατηγορία: Ομάδα της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών "Back Office"
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΕΠΑΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Praise 2014a `

Εταιρική Διάκριση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Κατηγορία: Manager της Χρονιάς μικρής Ομάδας έως 40 ατόμων
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΕΠΑΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Praise 2013b

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013

Εταιρική Διάκριση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Κατηγορία: Ομάδα της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών "Back Office"
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΕΠΑΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Praise 2013a

Εταιρική Διάκριση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Κατηγορία: Καινοτομία στην Εξυπηρέτηση Πελατών
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΕΠΑΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Praise 2013b

Εταιρική Διάκριση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Κατηγορία: Manager της Χρονιάς μικρής Ομάδας έως 40 ατόμων
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΕΠΑΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Praise 2013c