Σύλλογοι και Οργανισμοί

Οι 2 ιδέες που προτείνονται σε αυτή την κατηγορία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συλλόγους, λέσχες, συνδέσμους, οργανισμούς και κοινότητες.