Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 09:03

Ανακοίνωση τροποποίησης τιμοκαταλόγου εξερχόμενων κλήσεων
Σας ενημερώνουμε ότι ο τιμοκατάλογος εξερχόμενων κλήσεων θα τροποποιηθεί με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 14/07/2016.


Για να μάθετε περισσότερα παρακαλούμε πατήστε εδώ.