Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 06:05

Η Yuboto στο Infocom Mobile 2016


Η Yuboto στο Infocom Mobile 2016

Η Yuboto συμμετέχει στις εργασίες του 6ου Συνεδρίου Infocom Mobile 2016 με ένα δίωρο workshop με τα DOs & DON’Ts στην Mobile Marketing Επικοινωνία.

Ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να ενεργοποιήσουμε τους πελάτες μας μέσα από μία mobile marketing επικοινωνία; Ποια είναι τα actions που πρέπει να οδηγηθεί ο πελάτης; Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής της λίστας παραληπτών ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα ROI;

Η Yuboto μέσα από απλά εργαλεία και κανόνες δίνει τις απαντήσεις σε όλα τα βασικά θέματα που αφορούν σε μία επιτυχημένη mobile marketing επικοινωνία.

6o Συνέδριο Infocom Mobile 2016

Ξενοδοχείο Divani Caravel

21 Απριλίου 2016

Ώρα διεξαγωγής workshop: 14:30-16:30