Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 11:33

Η Yuboto μέλος του ΣΕΚΕΕ

25/06/12 - Η Yuboto μέλος του ΣΕΚΕΕ

Η YUBOTO μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ)

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012: Η Yuboto, εταιρεία ανάπτυξης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών mobile marketing και προηγμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων, αποτελεί και επίσημα πλέον μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ).

Ο Γενικός Διευθυντής της Yuboto, κ. Απόστολος Ιωακείμ, δήλωσε σχετικά: «Ο ΣΕΚΕΕ αποτελεί ένα μοναδικό στην Ελλάδα οικοσύστημα με εταιρείες μέλη που αναπτύσσονται διαρκώς αφού επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην Έρευνα και Ανάπτυξη με αυτοσκοπό την δημιουργία καινοτομίας. Για εμάς ο ΣΕΚΕΕ αποτελεί το φυσικό μας περιβάλλον και οι στόχοι του αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής μας πορείας.»

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κ. Κωστής Παπαδημητρακόπουλος, υπογράμμισε: «Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά την Yuboto στον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας. Κάθε νέο μέλος με παρόμοια τεχνογνωσία, υψηλή κατάρτιση και καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες συμβάλει καθοριστικά στους στόχους του Συνδέσμου και στην ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου.»

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος ιδρύθηκε το 2010 και σήμερα συμμετέχουν σε αυτόν περισσότερες από 60 επιχειρήσεις/μέλη οι δραστηριότητες των οποίων εστιάζουν από την ανάπτυξη εφαρμογών που απευθύνονται στους τελικούς χρήστες αλλά και τις υπηρεσίες στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, μέχρι την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών, στο mobile marketing, κ.α. Εκπροσωπεί περισσότερες από 80 επιχειρήσεις που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών περί τα 500 εκ. Ευρώ και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες.