Τρίτη, 16 Μαϊος 2017 07:10

The Mobile Marketing Book by Yuboto


Η Yuboto παρουσιάζει το πρώτο, ολοκληρωμένο Mobile Marketing eBook, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία, τα τελευταία trends και τις εξελίξεις της mobile βιομηχανίας!

Μέσα από τις 55 σελίδες του, έχετε την ευκαιρία να μάθετε, εύκολα και άμεσα, τις βασικές αρχές, την ιστορική εξέλιξη, τις καλύτερες πρακτικές και τις next gen υπηρεσίες που σταδιακά αναδύονται. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά και να αποκτήσετε μια καθολική εικόνα του κλάδου και των παραγόντων που τον διαμορφώνουν.

Επιπρόσθετα, σας δίνεται η δυνατότητα να «ανεβάσετε» επίπεδο στη mobile επικοινωνία της εταιρείας σας, καθώς το eBook της Yuboto αποτελεί τον καλύτερο σύμβουλο για στοχευμένες, αποτελεσματικές και cost efficient ενέργειες. Είναι διατυπωμένο σε απλή γλώσσα, χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς όρους, ενώ εμπεριέχει χαρακτηριστικά παραδείγματα που αφορούν λύσεις τόσο για τον B2B, όσο και για τον B2C κλάδο.

Σε μία περίοδο ριζικών αλλαγών και ραγδαίων εξελίξεων, ειδικά στον τομέα του Mobile, ο οδηγός της Yuboto δημιουργήθηκε ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν ένα αξιόπιστο, συνολικό και σαφές σημείο αναφοράς.

H λήψη του eBook είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει καμία αγορά ή χρήση των υπηρεσιών της Yuboto.