Όροι χρήσης Click2Call®

Γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης Click2Call®

Ι. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Click2Call®

Οι γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στον ιστότοπο της εταιρίας yuboto.com, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους εν λόγω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Για να δείτε τους Γενικούς Όρους χρήσης κάντε κλικ εδώ.


ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ

Η υπηρεσία Click2Call® αποτελεί on line εφαρμογή βασιζόμενη στη λειτουργία του διαδικτύου. H ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της, με χρέωση περιγραφόμενη στους σχετικούς πίνακες που παρατίθενται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της εταιρίας. Το Click2Call® παρέχει στους επισκέπτες των ιστοσελίδων, στους παραλήπτες email ή άλλου επικοινωνιακού υλικού εταιριών που χρησιμοποιούν την λύση Click2Call® τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με τις προαναφερόμενες εταιρίες, χρησιμοποιώντας απλά την τηλεφωνική τους συσκευή, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, απαλλάσσοντας αυτούς από το κόστος κλήσεων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης.

Η παρεχόμενη υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ που διαθέτει την υπηρεσία και των πελατών του τελευταίου. Το κόστος της κλήσης καλύπτεται πλήρως από τον πελάτη της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, βάσει του προαγορασμένου από την ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, χρόνου ομιλίας και για το εύρος που αυτός καλύπτει. H ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ υποχρεούται στην παροχή ενημέρωσης στον πελάτη που διαθέτει την υπηρεσία, αναφορικά με τον αριθμό, τη διάρκεια και την κατάσταση των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν, μέσω της εφαρμογής, από τελικούς χρήστες / πελάτες του.

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ σε καμία περίπτωση:

 • δεν συνδέεται νομικά ή άλλως, πέραν της σύμβασης πώλησης χρόνου ομιλίας, με τον πελάτη της που έχει ενσωματώσει τη λύση Click2Call®.
 • δεν ευθύνεται για τις δραστηριότητες του πελάτη της,
 • δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ του καλούντος επισκέπτη και του καλουμένου πελάτη της,
 • δεν γνωρίζει και δεν της γνωστοποιείται το περιεχόμενο των συνομιλιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή χρόνο, καθόσον η μόνη συμμετοχή της ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ στη διαδικασία Click2Call®, είναι η παροχή της τεχνικής υποστήριξης, του λογισμικού της εφαρμογής και των τεχνικών μέσων για την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, την οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τον χρόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ, η οποία έχει αναπτύξει την εφαρμογή Click2Call®, δεν παρέχει, όμως, αυτοτελώς τηλεπικοινωνιακό έργο, δεν εγγυάται, ευθύνεται ή ρυθμίζει την ποιότητα, πιστότητα, συνεχή παροχή των υπηρεσιών των τρίτων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών ή του δικτύου κι εν γένει του συστήματος ηχοπληροφόρησης, όπως προσωρινές διακοπές, οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα, εμπίπτουν σε αρμοδιότητα, ευθύνη ή σφαίρα επιρροής τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, είτε οφείλονται σε απρόβλεπτες βλάβες στον εξοπλισμό ήχο πληροφόρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν απρόβλεπτες βλάβες ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το χρήστη και να αποκαταστήσει εντός εύλογου χρόνου την βλάβη.

H Yuboto LTD συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα δεδομένα εισάγει ο εγγεγραμενος χρήστης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθώς και για λόγους ασφαλείας δεδομένα περιήγησης και δραστηριότητας του χρήστη.

Tα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλέξει η Yuboto LTD από το χρήστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αναγνωριστικό Χρήστη ( Τηλέφωνο, Username, Password, Email )
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη ( Όνομα, Διεύθυνση Τιμολόγησης, Λογαριασμός Τράπεζας )
 • Αριθμούς Τηλεφώνων Τελικών Χρηστών
 • Ονοματεπώνυμο Τελικών Χρήστών
 • Δεδομένα Επικοινωνίας ( Αριθμοί Τηλεφώνου, Διάρκεια , … )
 • Ιστορικό χρήσης Υπηρεσίας
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση ( IP, Cookie )

H Yuboto LTD για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο Yuboto.com καθώς και στον ιστότοπο της Υπηρεσίας την οποία η Yuboto LTD θεωρεί πως ο χρήστης έχει προσεκτικά διαβάσει και αποδεχτεί ρητώς.


ΙΙI. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των τηλεφωνημάτων στα δίκτυα των εταιρειών τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου εξ αυτών.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

-Το αν το δίκτυο στο οποίο τερματίζεται η κλήση είναι διαθέσιμο.

-Αν η κλήση είναι προς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το κινητό του παραλήπτη να είναι ανοιχτό και να έχει βρίσκεται εντός δικτύου.

-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Κατά συνέπεια η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη δημιουργία κλήσεων. Για κάθε κλήση που δημιουργείται, διατηρείται κι αναλυτικό ιστορικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις τηλεπικοινωνίες.

Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ προβαίνει πλήρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως στις ενέργειες συντήρησης και διασφάλισης διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου yuboto.com. Οι χρήστες παρά ταύτα αποδέχονται ότι η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, ενέργειες των παρόχων δικτύου, τον αριθμό χρηστών του ιστοτόπου σε δεδομένη χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.