Δευτέρα, 20 Μαϊος 2019 09:05

Not-Delivered SMS, Η Αλήθεια.Οι πραγματικές αιτίες για τα Not-Delivered SMS

Σε κάθε καμπάνια αποστολής μαζικών SMS, υπάρχουν μηνύματα που δεν παραδίδονται.


Οι βασικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι 4:

  1. 1. Το κινητό του πελάτη είναι κλειστό.
  2. 2. Το κινητό του πελάτη βρίσκεται εκτός δικτύου.
  3. 3. Το κινητό του πελάτη έχει φραγή εισερχομένων SMS.
  4. 4. Ο αριθμός του παραλήπτη έχει καταργηθεί ή είναι λανθασμένος.


Στις περιπτώσεις: 1, 2 & 3, τα SMS εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής, δηλαδή έχουν “Pending Status”. Εάν εντός των επόμενων ωρών από την αποστολή της καμπάνιας, ο πελάτης ανοίξει/βρεθεί εντός δικτύου ή κάνει άρση της φραγής εισερχομένων, το μήνυμα θα παραδοθεί κανονικά. Στις περιπτώσεις αυτές, το Status των μηνυμάτων μετατρέπεται από “Pending” σε “Delivered”.


" Η μείωση στην αποτελεσματικότητα της καμπάνιας αυξάνει το κόστος των παραφοτέων μηνυμάτων, ενώ επιπρόσθετα οδηγεί σε ουσιαστική απώλεια πωλήσων από σημαντικό ποσοστό που δεν ενημερώθηκαν "


Εάν τα μηνύματα, δεν παραδοθούν εντός 48 ωρών (προσεγγιστικά) από την αποστολή της καμπάνιας, τότε το ίδιο το σύστημα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ακυρώνει την παράδοση. Το χρονικό περιθώριο των 48 ωρών διαφοροποιείται από πάροχο σε πάροχο.

Στην περίπτωση αυτή, το Status των μηνυμάτων μετατρέπεται από “Pending” σε “Not-Delivered”. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει πιθανότητα κάποια μηνύματα να παραμείνουν σε κατάσταση “Pending” και μετά το πέρας των δύο ημερών. Το ποσοστό αυτό, κυμαίνεται από 0,1% έως 0,9%, είναι σίγουρο μικρότερο από 1%.


Ώρα να δούμε τι ποσοστό Not-Delivered SMS έχετε


Εάν οι αποστολές σας έχουν μεγαλύτερο ποσοστό Not-Delivered SMS από τον μέσο όρο που προαναφέρθηκε, τότε η αιτία εντοπίζεται σε έναν από τους παραπάνω λόγους. Σας συμβουλεύουμε να αξιοποιήσετε τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς που παρέχονται, προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε το ποσοστό των μη παραδοτέων μηνυμάτων.


" Βάσει των στατιστικών αναλύσεων και των reports της Yuboto, το ποσοστό παράδοσης SMS μίας up to date λίστας κινητών τηλεφώνων, ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 95,5% "


Το ποσοστό του 4,5% των SMS που δεν παραδίδονται οφείλεται στους 4 βασικούς λόγους που αναφέρονται παραπάνω.


Η επιλογή “Να μην πραγματοποιηθεί αποστολή SMS σε κινητά τηλέφωνα που δεν παρέλαβαν τα μηνύματα κατά τους δύο τελευταίους μήνες” είναι μία από τις πολλές λύσεις του Yuniverse, που εξασφαλίζει ότι ο πελάτης (αποστολέας) δεν θα χρεωθεί αποστολές μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα που αποδεδειγμένα αποτυγχάνουν να λάβουν μηνύματα.


Μέσα στο Octapush, μπορείτε να βρείτε πλήθος εφαρμογών και λύσεων, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αποστολής SMS, ελαχιστοποιώντας στα επίπεδα του μέσου όρου το κόστος των SMS που επανειλημμένα δεν παραδίδονται. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία αυτά κάθε φορά που ανεβάζετε μία νέα λίστα ώστε να πραγματοποιείται έλεγχος και να ακυρώνεται η αποστολή SMS σε τηλέφωνα που έχουν ήδη “χαρτογραφηθεί” ως μη ενεργά.