Αποστολή εορταστικών ευχών αυτοματοποιημένα... με το SMS ΕορτολόγιοIDEA
ΙΔΕΑ

Επικοινωνήστε με τους πελάτες σας με αφορμή τη γιορτή τους και προσελκύστε τους στο κατάστημα σας.

implementation
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Φανταστείτε ένα σύστημα που γνωρίζει αυτόματα ποιος και πότε γιορτάζει, χωρίς εσείς να χρειάζεται να θυμάστε τίποτα. Το σύστημα στέλνει αυτόματα τις ευχές που έχετε επιλέξει, μαζί με την αποκλειστική προσφορά που κάνετε στον εορτάζοντα σαν δώρο από την επιχείρηση σας. Υπάρχει καλύτερος λόγος για να σας επισκεφτεί;

implementation
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η υπηρεσία Εορτολόγιο σας λύνει τα χέρια