Αναζητούμε Social Media & Digital Marketing Assistant με ομαδικό πνεύμα και μεγάλη όρεξη για μάθηση, για να ενταχθεί στην βραβευμένη ομάδα μας και να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και να υποστηρίξουμε στρατηγικές εξέλιξης για τους πελάτες μας.

Με τι θα ασχολείστε:


 • Διαχείριση των οργανωτικών απαιτήσεων εκδηλώσεων, χορηγιών και άλλων ψηφιακών ή φυσικών δραστηριοτήτων
 • Σύνταξη μηνυμάτων και δημιουργία περιεχομένου για φυλλάδια, βίντεο, ιστοσελίδες
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό υλικού μάρκετινγκ για online και offline καμπάνιες
 • Υποστήριξη στη δημιουργία, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Υποστήριξη στη διαχείριση και την ενημέρωση των ιστοσελίδων της εταιρίας
 • Διαχείριση των online και offline προωθητικών δραστηριοτήτων/διαφημίσεων

Δεξιότητες:


 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ικανότητα γρήγορης μάθηση με ικανότητα προσαρμογής τεχνικών βάσει των απαιτήσεων
 • Σωστή κατανόηση των πλατφορμών ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Ανοιχτή νοοτροπία και αναζήτηση ανατροφοδότησης για τη βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα γρήγορο περιβάλλον
 • Δεξιότητες στην ομαδική εργασία, δημιουργικότητα, ευελιξία, κριτική και αναλυτική σκέψη.

Προσόντα:


 • Κάτοχος πτυχίου ή τελειόφοιτος (δυνατότητα πρακτικής άσκησης) στο Marketing ή την Επικοινωνία
 • Άριστη γνώση εργαλείων του Microsoft Office
 • Γνώση των πιο κοινών CMS
 • Εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών προφίλ κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube).

Παροχές:


 • Συμμετοχή σε καινοτόμα έργα με προκλήσεις
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις και προσωπική ανάπτυξη

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο hr[at]yuboto[dot]com αναγράφοντας τον κωδικό: YMA2022.