Η Yuboto, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των υπηρεσιών mobile marketing και των τηλεπικοινωνιών, ζητά για άμεση πρόσληψη έναν ταλαντούχο .NET Developer για να γίνει μέλος της ομάδας του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρίας.

.NET Developer

Ως .NET Developer θα βοηθήσετε στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη δοκιμή και το debugging των εφαρμογών που σχετίζονται με τη χρήση και την υποστήριξη των υπηρεσιών της Yuboto.


Περιγραφή εργασίας:


 • Ανάπτυξη και διαχείριση κώδικα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Διασφάλιση της τεχνικής λειτουργικότητας των σχεδίων UI / UX
 • Σχεδιασμός βάσης δεδομένων, προγραμματισμός και βελτιστοποίηση σε MS SQL Server
 • Διαχείριση και συντήρηση των web εφαρμογών και υπηρεσιών της εταιρείας
 • Συμμετοχή σε gap analysis, από τεχνική άποψη, επισημαίνοντας την τρέχουσα κατάσταση, τη μελλοντική κατάσταση, τις ανάγκες των πελατών και τις βέλτιστες πρακτικές
 • Ανάληψη της τεχνικής ευθύνης για τα έργα που αναλαμβάνετε και επιλογή της καλύτερης μεθόδου ή τεχνολογίας για να τα κάνετε επιτυχημένα
 • Κωδικοποίηση και υλοποίηση χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή έργων υψηλής απόδοσης / επεκτάσιμων / ασφαλών
 • Εργασία τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ένα περιβάλλον συνεργασίας
 • Συνεργασία με τον project coordinator τη σωστή ανάλυση απαιτήσεων του έργου που ικανοποιούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων έργων και απαιτήσεων παράδοσης
 • Υποστήριξη του τμήματος R&D στη δημιουργία καινοτόμων και ευέλικτων λύσεων

Απαραίτητα Προσόντα:


 • B.S. στην Πληροφορική, Μηχανολογία Η/Υ ή σε παρόμοιο τομέα ή αποδεδειγμένα αποτελέσματα προηγούμενων έργων μεγάλης πολυπλοκότητας
 • Πάθος για προγραμματισμό και τεχνολογία
 • Τουλάχιστον 3-4 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και ελέγχου
 • Εξαιρετικές ικανότητες κωδικοποίησης στο C # με ισχυρή γνώση για τα τελευταία .Net Frameworks (4.7.1 / .Net Core 2.0)
 • Ειδικός στην ανάπτυξη του AJAX UI
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft SQL Server
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση των υπηρεσιών RESTful web και API
 • Καλή κατανόηση CSS και JavaScript, συμπεριλαμβανομένων των jQuery & Bootstrap
 • Δυνατότητα εργασίας τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε τεχνικό πλαίσιο
 • Πλήρης δέσμευση για την παροχή ποιοτικών προϊόντων εργασίας με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ανάπτυξη λογισμικού πλήρους κύκλου ζωής
 • Δυνατότητα γραφής καλοσχεδιασμένου, ελέγξιμου και αποτελεσματικού κώδικα
 • Καλή κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών web ασφάλειας
 • Φρέσκια νοοτροπία προσανατολισμένη στην εξεύρεση λύσεων
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα δημιουργικής και αναλυτικής εργασίας σε περιβάλλον επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλών πελατών και εργασιών, με αυτονομία και ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε ένα περιβάλλον με υψηλό όγκο, γρήγορο ρυθμό και με την απαίτηση τήρησης προθεσμιών
 • Ικανότητα εργασίας εντός ομάδας για το σχεδιασμό της βέλτιστης λύσης
 • Ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες, παρακολούθηση των αλλαγών και εντοπισμός του οφέλους που προκύπτει από αυτές στο πεδία εργασίας του
 • Εξαιρετική χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στα Ελληνικά και Αγγλικά
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Είναι καλό να διαθέτετε:


 • Εμπειρία με τις μεθοδολογίες ελέγχου (unit tests, integration tests, etc.)
 • Εξοικείωση με τις μεθοδολογίες και τον τρόπο λειτουργίας Issuing Tracking Systems (JIRA)

Πακέτο Αποδοχών & Παροχών:


 • Ελκυστικό πακέτο αποζημίωσης πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με το προφίλ και την εμπειρία του υποψηφίου
 • Ευκαιρία να εργαστείτε σε έναν οργανισμό με καινοτόμα προϊόντα
 • Εργαστείτε σε ένα δυναμικό, φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη
 • Συνεχείς ευκαιρίες μάθησης

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email hr[at]yuboto[dot]com αναγράφοντας τον κωδικό: YND19.