Η Yuboto, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των υπηρεσιών mobile marketing και των τηλεπικοινωνιών, ζητά για άμεση πρόσληψη έναν ταλαντούχο .NET Developer για να γίνει μέλος της ομάδας του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρίας.

Ως .NET Developer θα βοηθήσετε στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη δοκιμή και το debugging των εφαρμογών που σχετίζονται με τη χρήση και την υποστήριξη των υπηρεσιών της Yuboto.


Περιγραφή εργασίας:


 • Ανάπτυξη και διαχείριση κώδικα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Σχεδιασμός βάσης δεδομένων, προγραμματισμός και βελτιστοποίηση σε MS SQL Server
 • Συμμετοχή σε gap analysis, από τεχνική άποψη, επισημαίνοντας την τρέχουσα κατάσταση, τη μελλοντική κατάσταση, τις ανάγκες των πελατών και τις βέλτιστες πρακτικές
 • Κωδικοποίηση και υλοποίηση χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή έργων υψηλής απόδοσης / επεκτάσιμων / ασφαλών
 • Εργασία τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ένα περιβάλλον συνεργασίας
 • Υποστήριξη του τμήματος R&D στη δημιουργία καινοτόμων και ευέλικτων λύσεων
 • Full life-cycle software development

Απαραίτητα Προσόντα:


 • B.S. στην Πληροφορική, Μηχανολογία Η/Υ ή σε παρόμοιο τομέα ή αποδεδειγμένα αποτελέσματα προηγούμενων έργων μεγάλης πολυπλοκότητας
 • Τουλάχιστον 3-4 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και ελέγχου
 • Εξαιρετικές ικανότητες κωδικοποίησης στο C # με ισχυρή γνώση για τα τελευταία .Net Frameworks (4.7.1 / .Net Core 2.0)
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft SQL Server
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση των υπηρεσιών RESTful web και API
 • Καλή κατανόηση CSS και JavaScript, συμπεριλαμβανομένων των jQuery & Bootstrap
 • Δυνατότητα γραφής καλοσχεδιασμένου, ελέγξιμου και αποτελεσματικού κώδικα
 • Καλή κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών web ασφάλειας
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα δημιουργικής και αναλυτικής εργασίας σε περιβάλλον επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετική χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στα Ελληνικά και Αγγλικά

Είναι καλό να διαθέτετε:


 • Εμπειρία με τις μεθοδολογίες ελέγχου (unit tests, integration tests, etc.)
 • Εξοικείωση με τις μεθοδολογίες και τον τρόπο λειτουργίας Issuing Tracking Systems (JIRA)
 • Εξοικειώση με GIT
 • Eξοικείωση με ASP.NET Core Blazor

Πακέτο Αποδοχών & Παροχών:


 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με το προφίλ και την εμπειρία του υποψηφίου
 • Ευκαιρία να εργαστείτε σε έναν οργανισμό με καινοτόμα προϊόντα
 • Εργαστείτε σε ένα δυναμικό, φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη
 • Συνεχείς ευκαιρίες μάθησης

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email hr[at]yuboto[dot]com αναγράφοντας τον κωδικό: YND19.